Drzwi Lublin

0
102

Warto także zredagować notatkę opisującą okoliczności zdarzenia, najlepiej z paroma fotografiami uszkodzonych pojazdów. Jeżeli zdarzenie mogły widzieć osoby postronne, to również powinno się wziąć od nich dane kontaktowe, często zeznania świadków są niezwykle istotne w uszczegółowieniu jak przebiegało zdarzenie Drzwi Lublin